Work.Track


Work.Track System

Web sistem namenjen
za organizaciju, kontrolu
i praćenje procesa rada
i poslovanja
www.worktrackonline.com

Karakteristike Work.Track sistema

Potreba za internom organizacijom dala nam je ideju da razvijamo sopstveno rešenje za organizaciju, kontrolu i praćenje procesa poslovanja, iz čega je nastao Work Track Online sistem. Organizacija projekata, beleženje zahteva klijenata, dodeljivanje posla radnicima, kalendar planifikacije, izveštaji, kontrola i praćenje ovih informacija ključne su funkcionalnosti koje su pokrivene Work Track sistemom. Obzirom na predviđenu primenu u velikom broju delatnosti, poseduje kompleksnu konfiguraciju tipova zadataka, statusa, prioriteta, custom atributa po tipovima, kao i napredne funkcionalnosti – podrška za višejezičnost, custom workflow, IMAP integraciju i automatizaciju email procesiranja. Kao on-line servis konfigurabilan za razne vrste poslovanja – dostupan na srpskom, španskom i engleskom jeziku – zamišljen je kao pomoć malim i srednjim firmama u organizaciji internog poslovanja. Takođe, zahvaljujući skalabilnoj strukturi i vezi sa funkcionalnostima eCommerce-a, Work Track Online sistem je moguće prilagođavati za razne delatnosti po zahtevu klijenta, što predstavlja važan aspekt njegove primene.
  • Work.TrackDostupnost na bilo kom mestu koje ima vezu sa internetom

  • Work.TrackMinimalni hardverski zahtevi

  • Work.TrackIntuitivno korisničko okruženje

  • Work.TrackSigurnost podataka zagarantovana

  • Work.TrackPogodan i za male i za velike sistemeKontaktirajte nas za više informacija
© 2007-2015 Pintor Project · Sva prava zadržana