• Cloud Services

    "Klaud"-bazirani sistemi

    Software as a Service

    Naši sistemi dostupni su po SaaS konceptu (Software as a Service). Pored toga što je ovo najbrži način dobijanja usluge, neke od beneficija su: automatsko provizionisanje potrebnih resursa za funkcionisanje sistema, automatske aktualizacije sistema na nove verzije, jednostavna integracija sa dodatnim servisima, podrška uključena u cenu paketa i drugo.

    Vidi još
 
Virtual Store system

Virtual.Store sistem

Bazirajući se na već oprobani Book.Store sistem, razvili smo Virtual.Store sistem, univerzalni eCommerce namenjen širokoj gami proizvoda. Zahvaljujući našem CMS sistemu za front-end, Virtual.Store omogućava visok nivo personalizacije sadržaja u odnosu na vrstu proizvoda.

Vidi još
 
Book Store system

Book.Store sistem

Book.Store sistem je specijalizovani eCommerce namenjen prezentaciji i prodaji knjiga putem interneta. Pored svih potrebnih modula i funkcionalnosti koje karakteristišu ozbiljne eCommerce sisteme, dostupni su specijalni moduli vezane za autore, urednike, klub čitalaca i drugi...

Vidi još
 

Work Track system

Work.Track sistem

WorkTrack sistem je namenjen za kontrolu procesa rada i trenutno je dostupan na srpskom, engleskom i španskom jeziku. Organizacija projekata, evidentiranje zahteva klijenata, dodeljivanje posla radnicima, kalendar planifikacije, izveštaji, kontrola i praćenje ovih informacija osnovne su funkcionalnosti Work Track sistema.

Vidi još
 
© 2007-2015 Pintor Project · Sva prava zadržana