Emailer


Pintor Project
eMailer Sistem

Suština eCommerce biznisa je
informisanost kupca o novim proizvodima.

 

Karakteristike eMailer sistema

Suština eCommerce biznisa je informisanost kupca o novim proizvodima. Pintor Project eMailer sistem će omogućiti automatsku sinhronizaciju lista iz Virtual i BookStore sistema za slanje kampanja u odnosu na registrovane kupce, automatsku segmentaciju klijenata po dostupnim statistikama, automatsko kreiranje sadržaja mailova i drugo.
  • emailerAutomatska sinhronizacija lista registrovanih kupaca iz Virtual Store sistema

  • emailerAutomatska segmentacija klijenata po dostupnim statistikama

  • emailerAutomatsko kreiranje sadržaja mailova

  • emailerpraćenje statistike uspešnosti kampanjeKontaktirajte nas za više informacija


© 2007-2015 Pintor Project · Sva prava zadržana